GAKSA BLOG X

Gabungan Komunitas Sastra ASEAN [http://antologiGaksa.home.blog]

2.1. Senarai Kandungan Antologi 2017-2018

ANTOLOGI PUISI

Empat volum antologi puisi telah diterbitkan oleh GAKSA dalam tempoh 2017-2018. Antologi 1000 Detik Perasaan (2017) merupakan volum mula (Volum 0) yang diterbitkan, hasil kompilasi karya 29 orang penulis dari lima negara GAKSA, iaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Antologi itu kemudiannya diikuti Volum 1 (Sekoia, 2017) dan Volum 2 (Hompimpah, 2017) serta Volum 3 (Kasmaran, 2018).

Volum 0 (Mula) – 2017
1000 Detik Perasaan
Penyelenggara: Irwan Abu Bakar
Kata Pengantar: Lim Swee Tin

PENYAIR

BRUNEI DARUSSALAM: (1) Z.A. Brunei (2) Atin Aswana (3) Nazwan Karim (4) Adi Swara (5) Kamar D51.

INDONESIA: (6) Cunong Nunuk Suradja (7) Medy Loekito (8) Mirza Sastroatmodoyo (9) Muhammad Rois Rinaldi (10) Fajar Timur (11) Habib Arafat (12) Dimas Indiana Senja (13) Mukti Jayaraksa (14) Sonny H. Sayangbati.

MALAYSIA: (15) Ahkarim (16) Azmi Rahman (17) Dahna (18) Ilya Kablam @ Kablam22 (19) Irwan Abu Bakar (20) Puzi Hadi.

SINGAPURA: (21) Noor Aisya Bte Buang (22) Rohani Din (23) Farida Taib (24) Kamaria Bte Buang.

THAILAND: (25) Mahroso Doloh (26) Zulfikri Ibrahim (27) Abdullah Wanahmad (28) Samree Lateh (29) Abu Lamiddin.

Volum 1 – 2017
Sekoia
Penyelenggara: Irwan Abu Bakar
Pengulas: Puzi Hadi

PENYAIR

 1. Abdul Mukhid.
 2. Abid Addin
 3. Ade Novi
 4. Fillah Kampar
 5. Gabriel Kimjuan
 6. Irwan Abu Bakar
 7. M.S. Rindu
 8. Muhammad Rois Rinaldi
 9. Novia Rika
 10. Paridah Ishak
 11. Saiful Zanawi
 12. Wahyu Yudi
 13. Yudi M Barzah
 14. Zairid 87

Volum 2 – 2017
Hompimpah
Penyelenggara: Irwan Abu Bakar

PENYAIR

 1. Abid Addin
 2. Ahkarim
 3. CT Nurza
 4. Gunta Wirawan
 5. Ilham Pujangga
 6. Ilya Kablam
 7. Kartini Ayu Wahyuningsih
 8. Nanang Suryadi
 9. Noor Aisyah Maidin
 10. Paridah Ishak
 11. Pauzi Mohd Isa
 12. Puzi Hadi
 13. Yahya Arif Ismail
 14. Yasin Yesyen
 15. Yatim Ahmad
 16. Yus Effendy

Volum 3- 2018
Kasmaran
Penyelenggara: Irwan Abu Bakar

PENYAIR

 1. Ahmad Suyuti
 2. Aloy Indra
 3. Dewi KuYah Senapi
 4. Din Kelate
 5. Hanafiah MZ
 6. Ilham Pujangga
 7. Khair Man
 8. Lara MN
 9. Lynn Linda Ardi
 10. Mamat Ramli
 11. Muhammad Iqbal Alfahri
 12. Nor Aziah Aziz Fadzilah
 13. Nor Azizah Idris
 14. Nurul Syahida Hassan
 15. Sabahuddin Senin
 16. Yajuk Yusoff Abdollah

TAMAT.

%d bloggers like this: