GAKSA BLOG X

Gabungan Komunitas Sastra ASEAN [http://antologiGaksa.home.blog]

2.2. Senarai Kandungan ANTOLOGI 2019

Maklumat Terkini (Khamis 05.05.2020).

Antologi 2019

Volum 4: Telah diterbitkan.

DITANGGUHKAN KE 2020

Volum 5: Manuskrip sudah siap. Sedang diuruskan percetakannya.
Manuskrip Final: Klik SINI (Adobe).

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A36c489ea-808d-4e51-996a-9e14c4270f92

Volum 5 (terdahulu): Klik: SINI (WordPress). Klik SINI (Google Drive).

Volum 6: Karya sudah diterima semuanya. Manuskrip sedang disediakan untuk percetakan.
Manuskrip Volum 6: Klik SINI (WordPress). Klik SINI (Google Drive).

Volum 7: Sedang diuruskan penerbitannya.
Kedudukan manuskrip: Klik SINI (WordPress). Klik SINI (Google Drive).

Antologi 2020

Volum 8-11: Klik SINI.

E-MANUSKRIP:

Volum 4: Klik SINI (WordPress). Klik SINI (Google Drive).
Volum 5: Klik: SINI (WordPress). Klik SINI (Google Drive).
Volum 6: Klik SINI (WordPress). Klik SINI (Google Drive).
Volum 7: Klik SINI (WordPress). Klik SINI (Google Drive).

A: ANTOLOGI PUISI

70 orang penyair. Seorang penyair sumbang 10 puisi dan RM100. Tujuh volum (Volum 4 – Volum 10). Satu volum khas tambahan sedang diusahakan (Volum 11: “Darah Tersimbah Di Christchurch”).

B = Brunei Darussalam. I = Indonesia. M = Malaysia. S = Singapura. T = Thailand.

Sila KLIK NAMA PENULIS untuk melihat set karyanya di portal “GAKSA Blog” di URL http://Gaksa.org .

VOLUM 4

B – 3; I – 1; M – 5; S – 0; T – 1. Total = 10.

4.1. Adyra Az-Zahra. M. RM100. Puisi 10.
4.2. Cikseri Banang. M.  RM100. Puisi 10.
4.3. Haji Mariat bin Haji Abdullah. B. RM100. Puisi 10.
4.4. JaBiT Abdul Aziz. B. RM100. Puisi 10.
4.5. Jolatif. B. RM100. Puisi 10.
4.6. M.S. Rindu. M. RM100. Puisi 10.
4.7. Muhammad Rois Rinaldi. I. Puisi 10.
4.8. Oui Sal. M. RM100. Puisi 10.
4.9. Phaosan Jehwae. T. Puisi 10.
4.10. Yajuk. M. RM100. Puisi 10.

STATUS:
Dalam proses penerbitan/percetakan.
Manuskrip: Klik SINI (Google Doc). Klik SINI (WordPress).
25.11.2019: Siap dicetak.

VOLUM 5

B – 3; I – 1; M – 6; S – 0; T – 0. Total = 10.

5.1. Abdullah Tahir. B. RM100. Puisi 10.
5.2. Adi Wahab. B. RM104.65.
5.3. Ahkarim. M. RM100. Puisi 10.
5.4. Azmi Rahman. M. RM100. Puisi 10.
5.5. Citranalis. M. RM100. Puisi 10.
5.6. CT Nurza. M. RM100. Puisi 10.
5.7. Novia Rika. I. Puisi 10.
5.8. Ibnu Din Assingkiri. M. RM100. Puisi 10.
5.9. Kiflee Tarsat. B. RM100. Puisi 10.
5.10. M.S. Rindu. M. RM100. Puisi 10.

STATUS (1.02.2020):
29.11.2019. Dalam proses penerbitan/percetakan.
BENTUK MANUSKRIP BUKU: Klik SINI (Google Doc). Klik SINI (WordPress).

VOLUM 6

B – 3; I – 0; M – 7; S – 0; T – 0. Total = 10.

6.01. As Syramy. M. RM100. Puisi 10.
6.02. CT Nurza (2). M. RM100. Puisi 10.
6.03. Dino MN. B. Puisi 10. RM104.30.
6.04. Gabriel Kimjuan. M. Puisi 10. RM100.
6.05. Iffa Aini Abd Hamid. M. RM100. Puisi 10.
6.06. Mokhtar Rahman. M. RM100. Puisi 10.
6.07. Norshamsudin Yassin. B. RM100. Puisi 10.
6.08. Pengiran Haji Shamsu PHK. B. RM100. Puisi 10.
6.09. Sujata Wee. M. RM100. Puisi 10.
6.10. Suzana Jumadil. M. RM100. Puisi 10.

STATUS (1.02.2020):
Dalam proses dicetak.
Bentuk manuskrip buku: Klik SINI.

VOLUM 7

(Sedang disusun semula. Keutamaan diberi kepada peserta yang telah mengemukakan 10 puisi dan membuat sumbangan bayaran kos cetak RM100).

B – 3; I – 1; M – 6; S – 0; T – 0. Total = 10.

7.01. CT Nurza. M. RM100. Puisi 10.
7.02. Ilya Kablam. M. RM100.
7.03. Irwan Abu Bakar. M. RM100.
7.04. Jenny O. M. RM100. Puisi 10.
7.05. Juilis Mokujal. M. RM100.
7.06. Mameq Mameq. M. Puisi 10.
7.07. M.S. Rindu. M. Puisi 10. RM100.
7.08. Muhammad Iqbal Alfahri. I. Puisi 4.
7.09. Nor Aziah Aziz Fadzilah. M. RM100. Puisi 6.
7.10. Rosnidar Ain . M. RM100. 10 Puisi.

STATUS (1.02.2020):
Dalam proses disusun.
#Bentuk manuskrip buku: Klik SINI.

ANTOLOGI-ANTOLOGI PUISI SETERUSNYA DIPINDAHKAN KE ANTOLOGI 2020.
Klik SINI.

VOLUM 7 (PESERTA SIMPANAN) (Dipindahkan ke Antologi 2020)

x7.01. Anjung Buana. B. 
x7.02. Julia Asviana. I.
x7.04. Karatini Ayu Wahyuningsih. I.
x7.05. Mohd Rizon Juhari. M. 
x7.07. Rohani Din. S.
x7.08. Tunza. M.
x7.09. Yasin Yesyen. M.
x7.10. Zefri Ariff. B.

VOLUM 8 (Dipindahkan ke Antologi 2020)

B – 3;  I – 1; M – 5; S – 0; T – 1. Total = 9.

8.1. Adi Swara. B. 
8.2. Ilya Kablam. M.
x8.3.
8.4. Khair Man. M. 
8.5. Mahroso Doloh. T. 
8.6. Noraini Omar. M.
8.7. nurFik. B. 
8.8. Rosmita S.Pd. I.
x8.9.
8.10. Rufaifa Abdullah. M.

VOLUM 9 (Dipindahkan ke Antologi 2020)

B – 1;  I – 3; M – 7; S – 0; T – 0. Total = 10.

9.1. Adyra Az-Zahra (2). M.
9.2. Che Aldo. I.
x9.3.
x9.4.
x9.5.
9.6. Mirza Sastroatmodjo. I.
x9.7.
9.8. Nordiana Ab. Jabar. M.
9.9. Nurul Huda Ismail. M.
9.10. Mukti Jayaraksa. I.

VOLUM 10 (Dipindahkan ke Antologi 2020)

B – 0;  I – 0; M – 0; S – 0; T – 0. Total = 0.

10.01. Iffa Aini Abd Hamid
10.02. Irwan Abu Bakar.
10.03. Oui Sal.
10.04. Yusoff Abdollah.
10.05. Dudi Artha. I.
10.06. Rosnidar Ain. M.
10.07. M.S. Rindu.
10.08.
10.09.
10.10.

VOLUM 11: (Dipindahkan ke Antologi 2020)
Antologi puisi “Darah Tersimbah Di Christchurch”

 

JUMLAH PESERTA:
B – 3;  I – 1; M – 7; S – 0; T – 0. Total = 11.

JUMLAH PUISI:
B – 6;  I – 1; M – 10; S – 0; T – 0. Total = 17.

11.01. Irwan Abu Bakar. M. 1 puisi: 11.01.
11.02. Pengiran Haji Shamsu PHK. B. 3 puisi: 11.02; 11.03; 11.04.
11.03. Abdullah Tahir. B. 2 puisi: 11.05; 11.06.
11.04. Gabriel Kimjuan. M. 1 puisi: 11.07.
11.05. Dino MN. B. 1 puisi: 11.08.
11.06. Ahkarim. M. 2 puisi: 11.09; 11.10.
11.07. Yajuk. M. 2 puisi: 11.11; 11.12.
11.08. Novia Rita. I. 1 puisi: 11.13.
11.09. Citranalis. M. 1 puisi: 11.14.
11.10. Juilis Mokujal. M. 2 puisi: 11.15; 11.16.
11.11. Oui Sal. M. 1 puisi: 11.17.
11.12. Jolatif. B. 4 puisi: 11.18; 11.19; 11.20; 11.21.

STATUS: 10.02.2020.
BENTUK MANUSKRIP BUKU: Klik SINI.

B: ANTOLOGI CERPEN

KEMAS KINI PADA 6.02.2020

Bentuk manuskrip buku: Klik SINI.

KEMAS KINI PADA 5.12.2019: Sila rujuk di SINI:

https://docs.google.com/document/d/1EIaSiL961OkN1x-bWEIeSYoptKNVwkipl6AmY59BZ6Y/edit?usp=sharing

SEBELUM 5.12.2019

13 orang peserta. Setiap peserta dihadkan kepada 10 halaman buku (3000 perkataan), dengan 1, 2, atau maksimum 3 buah cerpen.

TARIKH AKHIR MENGHANTAR CERPEN: 30.06.2019.

B – 3;  I – 3; M – 2; S – 3; T – 2. Total = 13.

1. Ahkarim. M. 
2. Anie Din. S. 
3. Deby Rosselinni. I. 
4. Firdaus HN. B. 
5. Irwan Abu Bakar. M. 
6. JaBiT Abdul Aziz. B. 
7. Mahroso Doloh. T. 
8. Muhammad Rois Rinaldi. I.
9. Pasidah Rahmat. S.
10. Phaosan Jehwae. T.
11. Roslie Sidik. S.
12. Zefri Ariff. B.
13. Mukti Jayaraksa. I.

TAMAT ANTOLOGI CERPEN.

KEMAS KINI:

8.02.2020. Antologi Volum 8-11 dipindahkan ke Antologi 2020: Klik SINI.

1.02.2020. Senarai nama peserta Volum 7 diubahsuai untuk memungkinkan Volum 7 diterbitkan segera berdasarkan sumbangan 10 puisi dan wang RM100.

31.01.2020: Senarai nama lima peserta ditukar antara Volum 6 dengan Volum 7. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan Volum 6 diterbitkan segera berdasarkan sumbangan 10 puisi dan wang RM100.

12.12.2019.

29.11.2019 @ 12.40 AM:
1. Tukar Abdullah Tahir (dari 6.1 ke 5.10) dengan Zefri Ariff (5.10 ke 6.1).
2. Tukar Dudi Artha (5.6 ke 10.5) dengan Novia Rita (10.5 ke 5.6). Senarai penulis kemudiannya disusun semula.
3. Senarai penulis untuk Volum 5 dan Volum 10 kemudiannya disusun semula.

18.04.2019 @ 6.56 PM.

TAMAT.

%d bloggers like this: